Цей документ описує політику конфіденційності для сайту https://www.web-grand.com/ (далі – Сайт).
У цьому документі пояснюється, які види інформації можуть бути зібрані та зберігатися на Сайті, а також, як використовуватися.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від імені Сайту, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач Сайту» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет.

1.1.6. “Cookies” — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Предмет політики конфіденційності

2.1. Користуючись Сайтом, а також відповідаючи на необхідні запитання в анкеті під час реєстрації та/або оформлення замовлення послуги, користувач підтверджує, що дає згоду Сайту та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація Сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. Контактний телефон Користувача;

2.4.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. Опис проекту.

3. Цілі збору та обробки персональних даних

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту https://www.web-grand.com/ може використовуватись з метою:

3.1.1. Поліпшення якості Сайту.

3.1.2. Оцінки використання Сайту.

3.1.3 Оцінка ефективності реклами на Сайті.

3.1.4. Індивідуалізації роботи Користувача з Сайтом та складання анонімної статистики активності Користувача на Сайті, включаючи час відвідування, попередні відвідування, адресу, яку надіслав Користувача на Сайт.

3.1.5. Спрощення використання Сайту, а також послуг та сервісів Сайту для інтересів та потреб Користувачів.

3.1.6. Зв’язки з Користувачем щодо продуктів та послуг, які можуть представляти інтерес для Користувача, за умови, що Користувач дав свою згоду на це, або раніше надсилав запит про послугу чи сервіс, та Адміністрації необхідно зв’язатися з Користувачем протягом терміну, встановленого чинним законом.

4. Способи та терміни обробки персональних даних

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані третім особам у тому випадку, якщо це уповноважені органи державної влади України і лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

4.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5. Зобов’язання сторін

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом https://www.web-grand.com/.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

5.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію з метою, зазначеною в п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити нерозголошення інформації про Користувача без попереднього дозволу, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. цієї Політики Конфіденційності.

5.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

6.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

6.1.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту.

6.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6.1.4. Була розголошена внаслідок злому, копіювання, розповсюдження, а також будь-яких інших неправомірних дій третіх осіб.

7. Вирішення суперечок

7.1. У разі виникнення суперечки між Користувачем та Адміністрацією Сайту обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання суперечки).

7.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без попередження Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті https://www.web-grand.com/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у розділі “Контакти”.